Daros personales

Bocairent, València, Spain
Foto del Barri Medieval - mferresilvestre@hotmail.com

sábado, 28 de mayo de 2011

III JORNADA DE FORMACIÓ DE RESPONSABLES DE GRUP CRE


La Federació Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet (FVAAC)ha promogut la III JORNADA DE FORMACIÓ DE RESPONSABLES DE GRUP CRE, en aplicació del que establix la ITC-18 del Reial Decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, en la que col•laboren activament la Conselleria de Governació, la Conselleria de Cultura i Esport i l’Àrea d’Indústria i Energia de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i que ha tingut lloc a la Casa de la Cultura de Sueca durant tot el dia de huí dissabte 28 de maig de 2011, en la que s'ha tractat l’impacte d’esta nova normativa sobre les manifestacions festives organitzades amb ús de pirotècnia no professional de caràcter religiós, cultural o tradicional que se celebren en la immensa majoria dels municipis de la Comunitat Valenciana, com són la “cordà”, la “despertà”, la “passejà” i el “correfoc”.
Esta nova jornada ha comptat amb més de 170 alumnes de diverses associacions culturals de vàries comarques de la Comunitat Valenciana, entre les que estavem 8 membres de la COLLA DE DIMONIS DE DARRERE LA VILA DE BOCAIRENT.
Des de la publicació en juny de 2007 de la Directiva 2007/23/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre la posada en el mercat d’articles pirotècnics, que imposa condicions de funcionament, edats i distàncies d’utilització dels artificis pirotècnics a tota Europa, la Federació Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet (FVAAC), ha treballat intensament per a que es contemplara a l’estat espanyol una excepció a esta normativa que respectara els usos tradicionals de pirotècnia no professional per tal d’assegurar la continuïtat de les nostres tradicions de culte al foc i poder transmetre a les futures generacions els populars costums i rituals valencians de la forma més fidedigna a la que ens ensenyaren els nostres avantpassats.
La FVAAC ha representat des d’un principi les inquietuds dels consumidors afectats i de les seues organitzacions (associacions, penyes i colles), col•laborant activament en la Comissió Tècnica creada per la Conselleria de Governació i aconseguint que al Reial Decret 563/2010, de 7 de maig, s’incorpore la Instrucció Tècnica Complementària nº 18, que regula l’ús d’artificis de pirotècnia exceptuats de la Directiva Europea en manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals que han d’estar reconegudes per cada Comunitat Autònoma.
Este reconeixement, necessari per a l’aplicació pràctica de la mencionada ITC, queda reflexat en el recentment publicat Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell, que contempla i definix a l’article 5 de l’Annex I, les manifestacions festives que poden acollir-se a la ITC-18 si son realitzades per Consumidors Reconeguts com Experts, com ara les “cordaes”, les “passejaes”, els “correfocs” i les “despertaes”.
Per donar compliment a les noves normatives indicades, cal que s’acredite una formació mínima als participants (que s’anomenaran CRE) i als seus Responsables de Grup (que s’anomenaran RGCRE). Per alleujar les inquietuds de les associacions, penyes i colles, la FVAAC fomenta la impartició de cursos de formació per a RGCRE en les modalitats reconegudes per la Generalitat Valenciana com a garantia legal per a assegurar la continuïtat de les tradicions, donant preferència als grups federats, però admetent-se associacions no afiliades o en procés d’afiliació, ja que totes elles deuen adaptar-se a la nova normativa, que entra en vigor el proper 8 de novembre de 2011.

2 comentarios:

mauro dijo...

Bon dia Mariano,soc Manolo Cervera de FVAAC,moltes gràcies pel teu article, no es pot explicar millor en meyns paraules.
Agrair la vostra pressencia el pasat dissabte,puix deixa a entendrer la vostra implicació en el manteniment de l'Ùs i constum de les tradicions Valencianes de Foc.
Continu-heu aixina,fent més gran sí cap la festa del vostre poble Bocairent que baix el meu punt de mira es la més bonica i autentica de tota la Comunitat i per extenció de la resta del mon.
Aprofite estes lletres per a dir-vos q'estariem encantats de que formareu part de FVAAC.Gent com la de Bocairent es la que ens fa falta.

Manolo Cervera
Subsecretari de FVAAC
Coets i salut per a cremar-los

Artadch dijo...

Bona vespra sóc de l'associació Amics del Coet de Sueca moltes gràcies pel comentari i dir-vos el mateix que Manolo Cervera esperem que prompte formeu part de la FVAAC per a poder entre tots defendre la nostra Cultura Valenciana del Foc.

Pepe
Amics del Coet de Sueca.